แถลงข่าว การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ

67 views


แถลงข่าว การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ peebao.com คนใต้บ้านเรา (3)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องโถงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ

แถลงข่าว การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ peebao.com คนใต้บ้านเรา (1)โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี , นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจ.สุราษฎร์ธานี , นายยอดชาย พันธ์ครุฑนายกเทศมนตรี  ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และ พันตำรวจเอก ภพพล จักกะพาก รองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันกันในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ แหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี นักมวยไทยทั้งชาย-หญิง ดวลศิลปะมวยไทยกับนักชกต่างชาติ รวม 8 คู่

แถลงข่าว การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ peebao.com คนใต้บ้านเรา (6)นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ทางกระทรวงฯให้ความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดระดับประเทศ ระดับโลกหลายแห่ง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวโลกเป็นอย่างดี

แถลงข่าว การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ peebao.com คนใต้บ้านเรา (5)โดยเฉพาะครั้งนี้มีการจัดแข่งขัน”มวยไทยไชยาสู้นานาชาติ” ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยแท้ที่มีประวัติมายยาวนาน เชื่อว่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ทั้งเอเชีย ยุโรปหรืออเมริกาที่ปัจจุบันหันมาฝึกฝนและขึ้นชกมวยไทยกันมากขึ้น  นักชกต่างชาติชื่นชมศิลปะการป้องก้นตัวในแบบ”มวยไทย” อย่างมาก ก็เชื่อว่า กิจกรรมมวยไทยไชยาในครั้งนี้จะได้รับความสนใจอย่างมาก และจะช่วยเผยแพร่ศิลปะการป้องก้นตัวในแบบมวยไทยได้อีกด้วย

แถลงข่าว การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ peebao.com คนใต้บ้านเรา (4)นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ขอต้อนรับนักท่องเที่ยว จากทุกจังหวัด และชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและชมศิลปะการต่อสู้ของมวยไทย ในรูปแบบของมวยไทยไชยา ศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีชื่อเสียงมายาวนานมาก จังหวัดสุราษฏร์ฯ เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางบกทางทะเล  เช่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เชิงอนุรักษ์ ,เชิงธรรมชาติ และเชิงกีฬา- ผจญภัยมากมาย รวมทั้งสถานที่พักผ่อนรูปแบบต่างๆที่มีพอจะรองรับนักท่องเที่ยว ในราคาที่ถูกใจและคุณภาพที่ดีเยี่ยม รวมถึงอาหารที่เลื่องชื่อมากมายหลายชนิดประจำจังหวัด เราเชื่อว่าช่วงดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดเราจำนวนมาก

แถลงข่าว การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ peebao.com คนใต้บ้านเรา (2)สำหรับการส่งเสริมกีฬามวยไชยา ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ศิลปะป้องกันตัวของไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกีฬามวยไทย และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการกีฬา เนื่องจากชาวต่างชาติได้สนใจชมและฝึกฝนมวยไทย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้ามาฝึกในประเทศและในปัจจุบันมีการฝึกฝนในสถานที่เปิดการเรียนการสอนมวยไทยในต่างประเทศ โดยในขณะนี้มีการสอน  มวยไทยในสถานกีฬา จำนวนกว่า 3,869 แห่ง ใน 36 ประเทศ

มวยไชยา ซึ่งถือเป็นศิลปะป้องกันตัวของไทยก็สามารถส่งเสริม ให้เกิดความ มีมาตรฐานนำไปสู่การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะการต่อสู้ของไทย  ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว คุณค่าของศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยและได้ถ่ายทอดจนกลายเป็น  มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ศิลปะมวยไทยมีหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านการต่อสู้ป้องกันตัว มิติด้านการออกกำลังและมิติด้านการอนุรักษ์
ซึ่งต้องสร้างรูปแบบ หรือหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างชัดเจนนำไปสู่การขยายผลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ออกกำลังกาย ควบคู่กับการท่องเที่ยว พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจรูปแบบการเดินทางมาฝึกฝนศิลปะมวยไทยและมีการพำนักระยะยาว ใช้บริการอาหาร ที่พัก รถโดยสาร สินค้าที่ระลึก และบริการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การนวด สปา  ดังนั้น การพัฒนาองค์ประกอบศิลปะมวยไชยาให้รองรับกับการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
อนึ่งการจัด กิจกรรมแข่งขัน”มวยไทย ไชยาสู่นานาชาติ” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 จะจัดการแข่งขัน ณ เวทีชั่วคราวแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี และถ่ายทอดสดผ่านช่องไทยรัฐทีวี โดยจะมีการแข่งขันทั้งหมด 8 คู่ เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. สำหรับคู่มวยประกอบด้วย
คู่ที่ 1. น้ำหนัก 62 กิโลกรัม (ชาย 3 ยก) แพรวพราว พรพิชิต (ไชยา) พบกับ  ขวัญพิฆาต ช.รัชดา
คู่ที่ 2. น้ำหนัก 58 กิโลกรัม (หญิง3 ยก)นาตาลี ศิษย์เจ้าพ่อ (ฮ่องกง) พบกับ ดอกไม้ป่า เกียรติป้อมเพชร (ไทย)
คู่ที่ 3.(ถ่ายทอดสดคู่แรก) น้ำหนัก 52 กิโลกรัม (หญิง 3ยก) วันเดอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย (ไทย) พบกับ จัสมิน พาร์ (ออสเตรเรีย)
คู่ที่ 4. น้ำหนัก 62 กิโลกรัม (ชาย 3 ยก) ปกาศิต เจริญทองมวยไทย (ไชยา) พบกับ ลูกชายศักดิ์เทวัญ
คู่ที่ 5. น้ำหนัก 67 กิโลกรัม (ชาย มวยไชยาคู่เอก 3 ยก)ขรรเพชร พรพิชิต (ไชยา) พบกับ ก้องสยาม เกียรติอาทร
คู่ที่ 6. น้ำหนัก 59 กิโลกรัม (คู่รอง ชาย 5 ยก) วังจั่นน้อย ศิษย์อุ๊อุบล พบกับ มังกรเงิน นิติสมุย
คู่ที่ 7.(คู่เอก)น้ำหนัก 63 กิโล (ถ่ายทอดสดคู่สุดท้าย 5 ยก)  ราชสิงห์ รร.กีฬาโคราช พบกับ วิษณุพร เพชร ปตอ.
คู่ที่ 8. น้ำหนัก 65 กิโลกรัม (ชาย 3 ยก)  จารุวัฒน์ อุปทัญศรี(ไชยา) พบกับ มูฮัมหมัด พรพิชิต