ข่าวเด่น เรื่องดี

คัดเฉพาะข่าวที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่ สงขลา