ธุรกิจดี

ความเป็นมาของธุรกิจทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ ในภาคใต้ รวมทั้งนักธุรกิจคนใต้ที่ไปประสบความสำเร็จในที่อื่น ๆ